Aktualności - ogłoszenia
Informacja o monitoringu
czwartek, 07 czerwca 2018 20:05

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4 informuje, że na terenie placówki od dnia 25 czerwca 2018 roku zostaje wznowiona rejestracja obrazu – monitoring.

W/w rejestracja dotyczy wejść do budynku, klatek schodowych, szatni dla dzieci, terenu przed budynkiem prowadzącego od furtki do wejścia. Proponowana rejestracja obrazu zapewni bezpieczeństwo dzieci i pracowników oraz ochronę mienia.

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe dzieci, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować placówka będzie przetwarzać wyłącznie do celów, do których zostały zebrane i przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po tym okresie w/w nagrania podlegać będą zniszczeniu o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej

 
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
piątek, 25 maja 2018 09:44

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 

1. Przedszkole Publiczne Nr 4 „ Stokrotka” w Błoniu, Grodziska 15 05-870 Błonie, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4.

3. Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Przedszkole nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 
Dyżur Wakacyjny
środa, 09 maja 2018 16:03

SZANOWNI RODZICE

 

W związku z organizacją dyżuru wakacyjnego informujemy, iż w miesiącu lipcu dyżurują: Przedszkole Nr 3 i Przedszkole Nr 4, w miesiącu sierpniu dyżuruje Przedszkole Nr 2. Warunkiem zapisania dziecka na dyżur letni jest wypełnienie i złożenie wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola publicznego w przedszkolu macierzystym dziecka w terminie do 30 maja 2018 r.

Opłaty za dyżur wakacyjny pobierane będą „z góry” od 13 czerwca 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. za miesiąc lipiec oraz od 2 lipca 2018 r. do 6 lipca 2018 r. za miesiąc sierpień w przedszkolu dyżurującym. Kwota do rozliczenia po zakończeniu dyżuru od 10 września, zgodnie z faktyczną ilością godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Nieuiszczenie opłat w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z korzystania z usług przedszkola w danym miesiącu.

Pobieramy i składamy wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola publicznego na dyżur wakacyjny u nauczycieli w grupach.

 

 

 
ŚWIĘTO STOKROTKI
wtorek, 08 maja 2018 15:54

Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy na coroczne, rodzinne spotkanie z okazji Święta Stokrotki. Czekamy na Państwa 18 maja 2018 r. o godzinie 15.00. Chętnych rodziców zapraszamy do współorganizowania słodkiego poczęstunku. Jeśli nie stanowiłoby to problemu, bardzo prosimy o przyniesienie ciast w godzinach porannych w dniu uroczystości

 

 
Przedszkolne dyżury na "majówkę" 2018
środa, 18 kwietnia 2018 19:40

Drodzy Rodzice

Przedstawiamy harmonogram dyżurów na długi majowy weekend

 

30 kwietnia Przedszkole Publiczne nr 2 Promyczek

02 maja Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jana Brzechwy

04 maja Przedszkole Publiczne nr 4 Stokrotka

 

Zapisy na dyżury przyjmują wychowawcy grup do 20 kwietnia

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 2 z 10