Aktualności - ogłoszenia
ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
poniedziałek, 18 czerwca 2018 20:03

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019, na zebranie organizacyjne oraz spotkanie z psychologiem, które odbędzie się 26.06.2018 o godzinie 17.00 w sali "Pszczółek" - I piętro

 
Harmonogram zajęć 8 czerwca 2018
czwartek, 07 czerwca 2018 20:12

Harmonogram zajęć w dniu 8.06.2018 DNI BŁONIA

14.30 –dzieci wraz z rodzicami przygotowują się do udziału w festynie

14.30 – autokary przygotowane do przejazdu na Rynek

(dzieci i rodzice)

15.00 – formowanie korowodu – Rynek

15.30 – przed ratuszem – krótkie powitanie gości i uczestników festynu.Formowanie pochodu, przemarsz dookoła Rynku

Piosenki: „Kocham Cię Polsko” oraz „Jesteśmy Polską i

Polakiem”

Wszyscy uczestnicy mają pompony, kotyliony, wianki

lub inne elementy biało-czerwone

15.45 na scenie: uroczyste otwarcie festynu przez Burmistrza Błonia

Część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków z błońskich przedszkoli wg kolejności P2, P3, P4, P5, P6, Akademia Małego Człowieka

16.30 – Rynek – otwarcie stoisk, rozpoczęcie zabawy dla wszystkich dzieci co ok 25 min animacja taneczna

18.00 – wspólny taniec wszystkich uczestników

Zakończenie festynu

 

 
Opłaty za dyżur wakacyjny
czwartek, 07 czerwca 2018 20:06

Opłata za dyżur wakacyjny w m-cu 07/2018r.wynosi:

 Indywidualna opłata : 198,00

Żywienie: 22*9,00

Wpłat dokonujemy w sekretariacie Przedszkola Publicznego Nr 4 „STOKROTKA”.

Terminy płatności:

13-14.06.2018r. w godzinach 07.10 – 16.45

15.06.2018r. w godzinach 07.10 – 09.00

18-20.06.2018r. w godzinach 07.10 – 16.45

 

 

 

 
Informacja o monitoringu
czwartek, 07 czerwca 2018 20:05

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4 informuje, że na terenie placówki od dnia 25 czerwca 2018 roku zostaje wznowiona rejestracja obrazu – monitoring.

W/w rejestracja dotyczy wejść do budynku, klatek schodowych, szatni dla dzieci, terenu przed budynkiem prowadzącego od furtki do wejścia. Proponowana rejestracja obrazu zapewni bezpieczeństwo dzieci i pracowników oraz ochronę mienia.

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe dzieci, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować placówka będzie przetwarzać wyłącznie do celów, do których zostały zebrane i przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po tym okresie w/w nagrania podlegać będą zniszczeniu o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej

 
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
piątek, 25 maja 2018 09:44

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 

1. Przedszkole Publiczne Nr 4 „ Stokrotka” w Błoniu, Grodziska 15 05-870 Błonie, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4.

3. Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Przedszkole nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 1 z 9