Aktualności
Opłaty

Opłata za m-c 10/2017r.wynosi:

Koszty                             indywidualna opłata

Żywienie         22*7,50                          165,0 zł.

Rada Rodziców                                      40,00zł.

Wpłat dokonujemy w sekretariacie.

Terminy płatności:

09-12.10.2017r. w godzinach 07.10 – 08.30

14.00 – 16.45

13.10.2017r. w godzinach 07.10 – 8.30

Bardzo proszę o terminowe wpłaty.

Wpłaty po terminie proszę zostawiać u wychowawczyń w grupie w kopertach