Aktualności
Opłaty

 

Opłata za m-c 02/2018r.wynosi:

Koszty                             indywidualna opłata

Żywienie         20*7,50                          150,00 zł.

Rada Rodziców                                      40,00zł.

Wpłat dokonujemy w sekretariacie.

Terminy płatności:

12-15.02.2018r. w godzinach 07.10 – 08.30

14.00 – 16.45

16.02.2018r. w godzinach 07.10 – 8.30

Bardzo proszę o terminowe wpłaty.

Wpłaty po terminie proszę zostawiać u wychowawczyń w grupie w kopertach