Aktualności
Opłaty

 

Opłata za m-c 12/2018r.wynosi:

Koszty                               indywidualna opłata

Żywienie         17*7,50                          127,50 zł.

Rada Rodziców                                      40,00 zł.

Wpłat dokonujemy w sekretariacie.

Terminy płatności:

10-14.12.2018r. w godzinach 07.10 – 08.30

14.00 – 16.45

14.12.2018r. w godzinach 07.10 – 8.30

Bardzo proszę o terminowe wpłaty.

Wpłaty po terminie proszę zostawiać u wychowawczyń w grupie w kopertach