WAKACYJNY DYŻUR
poniedziałek, 08 maja 2017 16:18

Drodzy Rodzice

W związku z organizacją dyżuru wakacyjnego informujemy, iż w miesiącu lipcu nasze przedszkole jest nieczynne. Dyżur w tym okresie pełni Przedszkole Nr 2 "Promyczek". Nasze przedszkole dyżuruje w miesiącu sierpniu.

Warunkiem zapisania dziecka na dyżur letni jest wypełnienie i złożenie wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola publicznego w przedszkolu macierzystym dziecka w terminie do 31 maja 2017r.

Rodzice planujący zapisać dziecko na dyżur w lipcu ( do Przedszkola nr 2) i w sierpniu (do Przedszkola nr 4), zobligowani są do pobrania dwóch wniosków. Wnioski pobieramy i składamy u wychowawców grup.

Opłaty za dyżur wakacyjny pobierane będą „z góry” do 20 czerwca 2017 r. za miesiąc lipiec oraz do 7 lipca 2017 r. za miesiąc sierpień w przedszkolu dyżurującym. Kwota do rozliczenia po zakończeniu dyżuru od 10 września, zgodnie z faktyczną ilością godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Nieuiszczenie opłat w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z korzystania z usług przedszkola.