Nasza oferta
Zajęcia dodatkowe


Oprócz zajęć programowych dla chętnych odbywają się w naszym przedszkolu zajęcia dodatkowe. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli-specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, bogate doświadczenie oraz co najważniejsze umiejętność pracy z dziećmi. Dzięki temu dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, rozwijając tym samym swoje zdolności i umiejętności.


  • religia


Zajęcia z Religii przeznaczone są dla dzieci 6 - letnich. Rodzice wyrażają zgodę na udział swojego dziecka w zajęciach.  Celem   ogólnym zajęć  jest  znajomość i uczenie się podstawowych elementów religii katolickiej i odkrywanie Boga jako dawcy świata i życia.

  • język angielski


Urozmaicone zajęcia z języka angielskiego, stosowanie różnego rodzaju gier oraz śpiewanie piosenek może pomóc dzieciom nauczyć sie języka poprzez zabawę. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, a więc dzieci mogą poznawać nowy język bezstresowo. Jedną z wykorzystywanych przez nauczyciela technik jest powtarzanie wybranych,  nowych dla dziecka słów,  dopóki nie zostaną one całkowicie zapamiętane przez dzieci.

  • gimnastyka korekcyjna


Gimnastyka korekcyjna jest formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został podporządkowany celom terapeutycznym. U dziecka w wieku przedszkolnym obserwuje się liczne wady rozwojowe w postawie ciała, które są wynikiem słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała. Zajęcia korekcyjne likwidują wady lub zahamowanie rozwoju, a także kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała oraz zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dziecka poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń ruchowych.

  • rytmika

Rytmika są  to zajęcia muzyczno - ruchowe odbywające się nie tylko przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego, ale również przy wykorzystaniu różnorodnej i ciekawej literatury muzycznej (piosenki, przykłady z literatury muzyki klasycznej) . Aktywność ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym jest naturalna i dlatego wykorzystuje się ją do zabaw i tańców grupowych przy muzyce. Dziecko w łatwy i przyjemny sposób poprzez zabawę przyswaja sobie podstawowe wiadomości z zakresu teorii muzyki (rytm, tempo, dynamika) jak i praktyki: emisja głosu (śpiew), taniec (nauka podstawowych kroków tanecznych),gra na różnych instrumentach perkusyjnych (grzechotki, bębenki, instrumenty drewniane)

  • zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne w przedszkolu mają za zadanie rozwijanie zdolności ruchowych, poczucia rytmu, spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni, kształtowanie prawidłowej sylwetki, naukę podstawowych form towarzyskich a także rozbudzenie zamiłowania to tej formy aktywności fizycznej. Taniec pomaga rozwinąć pozytywne cechy charakteru takie jak systematyczność, cierpliwość, dyscyplinę oraz umiejętność pracy w zespole. Dzięki niemu dziecko kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową oraz pamięć ruchową