Aktualności
Rekrutacja

Nabór dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie od 20 lutego do 17 marca 2017, do godziny 1500.

Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Błonie odbywa się poprzez złożenie przez rodziców "wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola ".

Zasady naboru i wzory dokumentów będą dostępne w zakładce Oświata-nabór do przedszkoli gminnych, jak również w przedszkolach publicznych Gminy Błonie - od dnia 17 lutego br

Wnioski należy składać w sekretariacie przedszkola w godzinach: od 0700 do 1700.