Aktualności
Rekrutacja

Nabór dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie od 12 lutego do 02 marca 2018, do godziny 1500.

Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Błonie odbywa się poprzez złożenie przez rodziców "wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola ".

Zasady naboru i wzory dokumentów dostępne sąÂ  są w zakładce Oświata -> Nabór do przedszkoli gminnych oraz w placówkach przedszkolnych.

Wnioski należy składać w sekretariacie przedszkola w godzinach: od 0700 do 1700.