Mrówki - Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc listopad dla grupy " Mrówki"


Nabywanie wiedzy

-rozumie pojęcie: para

-stosuje nazwy części garderoby i omawia ich przeznaczenie

-poznaje nową technikę plastyczną

Kształtowanie umiejętności

-buduje kilkuzdaniową wypowiedź na temat ubioru

-śpiewa piosenkę w grupie i indywidualnie

-buduje wypowiedzi na określony temat

-rozwija zasób słów

-uczestniczy w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

- ćwiczy ogólną sprawność ruchową ciała

- naśladuje ćwiczenia pokazywane przez nauczyciela

-ćwiczy pamięć słuchową oraz spostrzegawczość wzrokową

-rozwija doświadczenia plastyczne

-rozwija sprawność manualną

-koloruje mazakami symbole pogody

Budowanie postaw

-uwrażliwia się na zmiany tempa oraz przerwę w muzyce

-dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią

-rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych

-nawykowo myje ręce po zabawie, przed posiłkami i po skorzystaniu z toalety