Mrówki - Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na luty

Temat kompleksowy: Zima może być wesoła

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

Nabywanie wiedzy

- Nauka piosenki „Bałwankowa rodzina”

- Poznawanie technik malarskich, oraz plastycznych

- Poznawanie sportów zimowych

- Zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie

 

Kształtowanie umiejętności

- Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci

- Kształtowanie pojęć matematycznych poprzez klasyfikowanie obrazków

-Kształtowanie poprawnej wypowiedzi na zadany temat

Rozwijanie sprawności manualnych i grafomotorycznych

- Rozwijanie procesów integracji sensorycznej

Budowanie postaw

- Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie

- Zgodna zabawa w grupie przy piosence i podczas zabaw ruchowych

 

Temat kompleksowy: Spotkanie z bajką

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

Nabywanie wiedzy

- Poznawanie znaczenia pojęć: bajka, teatr i aktor

 

 

Kształtowanie umiejętności

- Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

-Kształtowanie umiejętności matematycznych – dopełnianie zbiorów do 4 elementów

- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

- Kształtowanie umiejętności poprawnych wypowiedzi

- Rozwijanie pamięci wzrokowej

- Rozwijanie logicznego myślenia oraz wyobraźni

- Kształtowanie umiejętności aktorskich w zabawie

- Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej

 

Budowanie postaw

- Ciche i spokojne zachowanie podczas spektaklu teatralnego

- Dbanie o książki

- Uczestniczy w zabawach teatralnych

- W dowolny sposób odgrywa scenki pantomimiczne

 

Temat kompleksowy: W dawnych czasach

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

Nabywanie wiedzy

- Nauka piosenki „Dinozaury”

- Poznawanie prehistorycznych zwierząt

- Nabywanie wiedzy na temat pracy archeologa

- Nabywanie wiedzy na temat minerałów tj. sól i węgiel

 

Kształtowanie umiejętności

- Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

-Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na dwie cechy

- Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się

- Rozwijanie wyobraźni za pomocą pudełka sensorycznego

- rozwijanie sprawności manualnej podczas prac plastycznych

Budowanie postaw

- Uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych, wykonuje zaprezentowane ruchy

 

Temat kompleksowy: Kiedy patrzę w niebo

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

Nabywanie wiedzy

- Nauka wiersza „Sen zajączka” na pamięć

- Zapoznanie z zawodem pilota i astronauty

Kształtowanie umiejętności

- Kształtowanie umiejętności matematycznych:

-segregowanie szablonów chmur pod względem wielkości (małe, średnie duże)

-porównywanie liczebności zbiorów ustawiając w pary

-kontynuowanie układania rytmów

- rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania

- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

- Kształtowanie poprawnych wypowiedzi na zadany temat

- utrwalanie nazw pór dnia

- Rozwijanie poczucia rytmu

-Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, manualnej i grafomotorycznej

 

Budowanie postaw

- Dzielenie się z innymi materiałami plastycznymi,

- Doprowadzanie podjętej pracy do końca

 

 

 

2018 dla gr. IV Mrówki