Nasza oferta
Ramowy rozkład dnia

 

7.00-8.15   

zabawy dowolne, praca indywidualna i praca w małych zespołach, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, gimnastyka poranna,

 

8.15-9.00   

śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie,

 

9.00-11.45 

zajęcia edukacyjno-dydaktyczne wg programów, spacery po najbliższej okolicy, zabawy w ogrodzie, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacje,

 

11.45-12.30

Obiad  i realizacja zadań programowych w tym zakresie,

 

12.30-14.15

zajęcia popołudniowe, poobiedni odpoczynek, dla chętnych sen, czytanie bajek,

ciche zabawy, zajęcia dodatkowe, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi, rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych cech, uzdolnień,

 

14.15-14.45        

podwieczorek  i realizacja zadań programowych w tym zakresie,

  

14.45-17.00        

zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne, zabawy ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, zajęcia wg zainteresowań dzieci.