STOKROTKA

Jest tylko jeden na świecie kwiat,
ma białych płatków co najmniej sto,
więcej niż róża, więcej niż mak,
więc stokroteczką nazwano go.


W piosence harcerz idąc przez las
gdzieś nad strumieniem napotkał ją
i się zakochał na zawsze w niej,
bo go urzekła urodą swą.


My też stokrotko kochamy Cię
i chcemy nazwać imieniem twym,
nasze przedszkole, nasz drugi dom,
prosimy bardzo zamieszkaj w nim.


Oś Priorytetowa

X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie

10.1.4 Edukacja przedszkolna

Tytuł projektu: „Nasze przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych w Przedszkolach Publicznych w Gminie Błonie”

Nr projektu  RPMA.10.01.04-14-a593/18


Okres realizacji: 01.08.2018 do 31.10.2019 r.